Đóng góp ý kiến

Điện thoại Samsung

 1. Trả góp 0%
  Samsung Galaxy Z Flip3 5G (8GB|128GB) Chính Hãng
  Samsung Galaxy Z Flip3 5G (8GB|128GB) Chính Hãng
  Mua ngay 24.990.000 ₫
  Hoặc trả trước7.497.000 ₫
  Từ 11.10 - 16.10: Nhận ngay ưu đãi trị giá đến 6.000.000đ
 2. Samsung Galaxy Z Flip3 5G (8GB|256GB) Chính Hãng
  Mua ngay 26.990.000 ₫
  Hoặc trả trước8.097.000 ₫
  Từ 11.10 - 16.10: Nhận ngay ưu đãi trị giá đến 6.000.000đ
 3. Samsung Galaxy Z Fold3 5G (12GB|256GB) Chính Hãng
  Mua ngay 41.990.000 ₫
  Hoặc trả trước12.597.000 ₫
  Từ 11.10 - 16.10: Nhận ngay ưu đãi trị giá đến 6.000.000đ
 4. Samsung Galaxy Z Fold3 5G (12GB|512GB) Chính Hãng
  Mua ngay 44.990.000 ₫
  Hoặc trả trước13.497.000 ₫
  Từ 11.10 - 16.10: Nhận ngay ưu đãi trị giá đến 6.000.000đ
 5. Trả góp 0%Giảm 1,000,000đ
  Samsung Galaxy A52s (8GB|128GB) Chính Hãng
  Samsung Galaxy A52s (8GB|128GB) Chính Hãng
  Mua ngay 9.990.000 ₫Giảm 9%10.990.000 ₫
  Hoặc trả trước2.997.000 ₫
 6. Giảm 7,000,000đ
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8GB|256GB) Chính Hãng
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8GB|256GB) Chính Hãng
  Mua ngay 21.990.000 ₫Giảm 24%28.990.000 ₫
  Hoặc trả trước6.597.000 ₫
 7. Giảm 6,400,000đ
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8GB|128GB) Chính Hãng
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8GB|128GB) Chính Hãng
  Mua ngay 19.590.000 ₫Giảm 24%25.990.000 ₫
  Hoặc trả trước5.877.000 ₫
 8. Giảm 700,000đ
  Samsung Galaxy A52 (8GB|128GB) Chính Hãng
  Samsung Galaxy A52 (8GB|128GB) Chính Hãng
  Mua ngay 8.590.000 ₫Giảm 7%9.290.000 ₫
  Hoặc trả trước2.577.000 ₫
 9. Giảm 600,000đ
  Samsung Galaxy A32 (6GB|128GB) Chính Hãng (BHĐT)
  Samsung Galaxy A32 (6GB|128GB) Chính Hãng (BHĐT)
  Mua ngay 5.890.000 ₫Giảm 9%6.490.000 ₫
  Hoặc trả trước1.767.000 ₫
 10. Giảm 10,700,000đ
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12GB|128GB) Chính Hãng (BHĐT)
  Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (12GB|128GB) Chính Hãng (BHĐT)
  Mua ngay 20.290.000 ₫Giảm 34%30.990.000 ₫
  Hoặc trả trước6.087.000 ₫
 11. Trả góp 0%Giảm 10,100,000đ
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8GB|128GB) Chính Hãng (BHĐT)
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8GB|128GB) Chính Hãng (BHĐT)
  Mua ngay 15.890.000 ₫Giảm 38%25.990.000 ₫
  Hoặc trả trước4.767.000 ₫
 12. Giảm 2,300,000đ
  Samsung Galaxy A72 (8GB|256GB) Chính Hãng (BHĐT)
  Samsung Galaxy A72 (8GB|256GB) Chính Hãng (BHĐT)
  Mua ngay 9.190.000 ₫Giảm 20%11.490.000 ₫
  Hoặc trả trước2.757.000 ₫
 13. Giảm 11,100,000đ
  Samsung Galaxy Note 20 Ultra (8GB|256GB) Chính Hãng (BHĐT)
  Samsung Galaxy Note 20 Ultra (8GB|256GB) Chính Hãng (BHĐT)
  Mua ngay 18.890.000 ₫Giảm 37%29.990.000 ₫
  Hoặc trả trước5.667.000 ₫
 14. Giảm 11,100,000đ
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8GB|256GB) Chính Hãng (BHĐT)
  Samsung Galaxy S21 Plus 5G (8GB|256GB) Chính Hãng (BHĐT)
  Mua ngay 17.890.000 ₫Giảm 38%28.990.000 ₫
  Hoặc trả trước5.367.000 ₫
 15. Trả góp 0%Giảm 300,000đ
  Samsung Galaxy A12 (4GB|128GB) Chính Hãng
  Samsung Galaxy A12 (4GB|128GB) Chính Hãng
  Mua ngay 3.990.000 ₫Giảm 6%4.290.000 ₫
  Hoặc trả trước1.197.000 ₫
 16. Giảm 300,000đ
  Samsung Galaxy A22 (6GB|128GB) Chính Hãng
  Samsung Galaxy A22 (6GB|128GB) Chính Hãng
  Mua ngay 5.590.000 ₫Giảm 5%5.890.000 ₫
  Hoặc trả trước1.677.000 ₫
 17. Giảm 11,000,000đ
  Samsung Galaxy Note 20 Ultra (8GB|256GB) Chính Hãng
  Samsung Galaxy Note 20 Ultra (8GB|256GB) Chính Hãng
  Mua ngay 18.990.000 ₫Giảm 36%29.990.000 ₫
  Hoặc trả trước5.697.000 ₫
 18. Giảm 3,010,000đ
  Samsung Galaxy Z Fold2 5G (Phiên bản Spring 2021)
  Samsung Galaxy Z Fold2 5G (Phiên bản Spring 2021)
  Mua ngay 46.990.000 ₫Giảm 6%50.000.000 ₫
  Hoặc trả trước14.097.000 ₫
 19. Giảm 7,010,000đ
  Samsung Galaxy Z Fold2 5G Chính Hãng
  Samsung Galaxy Z Fold2 5G Chính Hãng
  Mua ngay 42.990.000 ₫Giảm 14%50.000.000 ₫
  Hoặc trả trước12.897.000 ₫